3η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019