Υποχρεωτική η Έκδοση Κάρτας Υγείας από τους Αγωνιζόμενους