ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕIΟ ΤYΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ