ΞΑΝΘΗ 0-400 drag day – 45η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Α.Ο.Θ.