Απονομή κυπέλλων για το πρωτάθλημα δεξιοτεχνιών ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ