Ανακοίνωση – Πρόσκληση Συμμετοχής Διαδικτυακά στις Γενικές Συνελεύσεις